Du kan inte längre registrera dig till det här webinaret

Program och information

I detta webbinarie går vi igenom skogsskador och skogsskötsel ur ett skogsbruksplanperspektiv i följande punkter:

  • Identifiera risker med hjälp av skogsbruksplanen
  • Förebyggande och riskhantering
  • Anpassad skötsel för att stå emot skador
  • Senaste nytt ifrån Skogsstyrelsen aktuella Skogsskaderapport

Webbinariet pågår i ca 20 minunter.

Varmt välkommen att delta!

Medverkande 
Martin Jonsson - Moelven Skog
Hans Källsmyr - Skogsstyrelsen
Dela det här webinaret